CeM Device Sp. z o.o.
09-402 Płock
ul. Kostrogaj 21
tel. +48 362 77 19
biuro@cemdevice.pl

Oferta

	
Nasze doświadczenie zdobyte w trakcie wieloletniej praktyki zawodowej w różnych firmach, elastyczność oraz wysokie kwalifikacje zawodowe poparte specjalistycznymi umiejętnościami naszych pracowników pozwala na realizację różnorodnych i złożonych zadań. Naszą specjalizacją jest wykonywanie różnego typu konstrukcji stalowych, instalacji rurociągowych oraz naprawy i remontów urządzeń.

W swojej ofercie posiadamy:
 • wykonywanie konstrukcji stalowych,
 • wykonywanie aparatury przemysłowej,
 • wykonywanie aparatury i urządzeń nietypowych ze stali i innych metali,
 • wykonywanie zbiorników, ciągów technologicznych oraz przepompowni dla różnych sektorów przemysłu i sektora komunalnego,
 • usługi montersko – spawalnicze,
 • prefabrykację i montaż gotowych pompowni i przepompowni dla wody, ścieków i innych mediów,
 • doradztwo techniczne w zakresie spawalnictwa,
 • nadzór nad prowadzeniem prac spawalniczych,
 • nadzór budowlany,
 • kosztorysowanie,
 • wykonywanie prac wykończeniowych instalacyjnych,
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń sanitarnych, przemysłowych i elektrycznych,
 • przeglądy instalacji i sieci,
 • usługi projektowe.
Jako firma zatrudniająca wykwalifikowaną kadrę posiadamy szereg uprawnień:
 • uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjne w zakresie sieci i instalacji sanitarnych w zakresie nieograniczonym,
 • uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie nieograniczonym,
 • uprawnienia energetyczne grupy G1, G2, G3 – eksploatacja i dozór,
 • uprawnienia spawalnicze na spawanie metodami 111, 131, 135, 137, 141.

Naszym priorytetem jest satysfakcja i zadowolenie klienta.

Copyright by CeM | made by Mike Shiroi
2013